F028-004-SK-Reklamačný protokol – pneumatiky a protektory (SK)