Servisní síť

Kvalitní nákladní pneuservis není samozřejmostí

Ochotný, obětavý, zkušený a dobře proškolený personál provede rychle a kvalitně základní úkony i složitější opravy. Dobrý mechanik rychle rozpozná drobná poškození a nepravidelnosti v opotřebení pneumatik. Upozorní na nastavení geometrie vozidla. Zná správné hustící tlaky a zajímá se i o pneumatiky, které zrovna nemontuje. O své praktické zkušenosti se ochotně podělí.

V síti specializovaných pracovišť dbáme nejen na kvalitní strojní vybavení a jeho pravidelnou údržbu. Servis poskytujeme prakticky 24 hodin denně. Předem objednanou práci provádíme i mimo pracovní dobu a o víkendech. Kvalitních výkonů lze ale dosáhnout jen s obětavým týmem ochotných, zkušených a dobře proškolených lidí.

Náš vzdělávací program stojí na dvou základních principech. Jednak je zapotřebí navzájem sdílet znalosti a zkušenosti a předávat poznatky služebně mladším kolegům a jednak pravidelně doplňovat znalosti o novinky v sortimentu a konstrukci nákladních pneumatik a protektorů, v prořezávání, údržbě a opravách poškození nákladních pneumatik.

Zvláštní pozornost věnujeme prohlídkám vyřazených pneumatik. Z charakteru poškození lze dobře odvodit příčiny, které k němu vedly. Důkladným poznáváním vlivů, které na pneumatiky v průběhu jejich nasazení v provozu působí, se naši lidé učí jim včas předcházet. Správně provedená oprava vrátí pneumatiku do provozu. Kostru lze poté i bez problémů protektorovat.

Rychlá preventivní prohlídka zabere zkušenému technikovi několik minut. Může ale ušetřit desetitisíce. Každému provozovateli nákladních vozidel proto doporučujeme: dejte si pravidelně prohlédnout a dohustit pneumatiky. V síti Carling máme otevřeno déle, než jste čekali.