Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky CARLING, spol. s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky Carling a reklamační řád upravují veškeré obchodní vztahy vznikající mezi zákazníky a firmou Carling při prodeji zboží a služeb.

Vyhrazujeme si právo na jejich změnu zejména v návaznosti na změny vyvolané přijetím nových norem a úpravami stávajícího právního řádu České republiky, změnami v podmínkách dodavatelů a subdodavatelů a podobně.

 

Níže naleznete platné Všeobecné obchodní podmínky Carling, kterými se řídí veškeré obchodní vztahy mezi firmou CARLING, spol. s r.o. a jejími zákazníky při prodeji pneumatik, protektorů a dalšího zboží. Dokument rovněž upravuje podmínky poskytování zejména pneuservisních služeb.

Zákazník při nákupu zboží a služeb svým podpisem potvrzuje, že se seznámil se Všeobecnými obchodními podmínkami v platném znění.

Všeobecné obchodní podmínky CZ

F047-001P1 -Reklamační řád-protektorování CZ

F047-001P2 – Pravidla péče o pneumatiky při skladování a manipulaci CZ

F047-001P3 – Poškození protektorovaných pneumatik nákladních vozidel CZ

F047-002P4 – Ceník manipulačního poplatku a dopravného CZ

 

Všeobecné obchodné podmienky CARLING SK, s. r. o.

Všeobecné obchodné podmienky a reklamačný poriadok upravujú všetky obchodné vzťahy, vznikajúce medzi zákazníkmi a spoločnosťou CARLING SK pri predaji tovaru a služieb.

Vyhradzujeme si právo na ich zmenu najmä v nadväznosti na zmeny vyvolané prijatím nových noriem a úpravami jestvujúceho právneho poriadku Slovenskej republiky, zmenami v podmienkach dodávateľov a subdodávateľov a podobne.

Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí veškeré obchodní vztahy mezi firmou Carling a jejími zákazníky.

Všeobecné obchodné podmienky SK

F047-001P1 – Reklamační poriadok – protektorovanie SK

F047-001P2 – Pravidlá starostlivosti o pneumatiky pri skladovaní a manipulácii SK

F047-001P3 – Poškodenie protektorovaných pneumatik nákladných vozidiel SK