Nákladní pneumatiky

Kvalitní nákladní pneumatiky jsou životně důležitou součástí všech nákladních vozidel nebo autobusů a ovlivňují ekonomický úspěch dopravních firem. Zde najdete informace o parametrech, které určují kvalitu pneumatiky a o tom, jaké značky nabízíme k prodeji. Samostatnou kapitolou je sekce značení nákladních pneumatik.

Co definuje kvalitu nákladní pneumatiky?

Existuje několik základních parametrů, které definují míru kvality nákladní pneumatiky:

 1. Kvalitní kostra je základní stavební kámen každé nákladní pneumatiky. Po dlouhá desetiletí tvořila základní kostru každé pneumatiky soustava splétaných ocelových drátů a lan, aby byla zachována maximální stabilita a pevnost konstrukce kostry. Ocelová kostra má však nepoměrně vyšší váhu, a to má vliv na rychlost opotřebení pneu, vzniká větší valivý odpor a vyšší tření. V posledních letech se ustupuje od takovéhoto množství oceli v kostrách a nahrazuje se několikanásobnými vrstvami textilních pláten, aby došlo k odlehčení konstrukce a zvýšení odolnosti směsi proti opotřebení. Vedlejším účinkem těchto úprav mohou být – a také již z praxe jsou – různá anomální opotřebení pneumatik už v jejich prvním životě a následná neschopnost protektorace.
 2. Běhounová směs je dalším určujícím parametrem. Kvalitní běhounová směs, která se skládá z mnoha prvků: těmi nejzásadnějšími jsou přírodní kaučuk, syntetický kaučuk – silika, saze. Jejich poměr určuje kvalitu a odolnost běhounu proti opotřebení. Zjednodušeně platí, že čím vyšší procento obsahu sazí ve směsi je, tím větší je otěr samotného běhounu; naopak čím vyšší procento přírodního kaučuku je ve směsi, tím odolnější se samotný běhoun stává.
 3. Dokonalý servis. Sebekvalitnější výrobek sám o sobě není zárukou finálního úspěchu, pokud nefunguje perfektní servis v průběhu životnosti výrobku. U nákladních pneumatik to platí dvojnásob. Bez pravidelného huštění pneumatik na optimálně parametrizovaný tlak, bez pravidelného otáčení pneu na disku nebo bez šetrného zacházení obsluhou nákladních vozidel při manipulaci se ani ta nejlepší nákladní pneumatika neobejde.

Naše portfolio

Nákladní pneumatiky prodávané firmou Carling od významných světových výrobců Goodyear, Dunlop, SavaMichelin, Road X a Jinyu splňují výše uvedené požadavky na nejvyšší kvalitu.

Značení nákladních pneumatik

Značky na bočnici pneumatiky pro nákladní vozidla prozradí veškeré informace o dané pneumatice. Přesně popisují rozměr pneumatiky, její konstrukci a výkonnostní limity. Značná část těchto informací je stanovena zákonem a musí splňovat mezinárodní požadavky.

Evropská legislativa

V Evropě se jedná o předpis EHK OSN č. R54 a všechny pneumatiky pro užitková vozidla provozovaná v rychlostním rozmezí 80–130 km/h jsou označeny „servisním popisem“ umístěným v blízkosti označení rozměru pneumatiky.

Značení pneumatik Goodyear

Pneumatiky Goodyear pro přívěsy vyrobené pro Evropu, Střední východ a Afriku mají na bočnici označení „FRT“. „FRT“ je zkratka pro „Free Rolling Tyre“ (pneumatika pro volné otáčení) a je právním označením podle předpisu EHK OSN č. 54, který udává, že pneumatika je speciálně navržena a určena pro vybavení náprav přívěsů a náprav motorových vozidel jiných než předních řízených náprav a všech hnacích náprav.

Proto tyto pneumatiky pro přívěsy s označením „FRT“ mohou být používány pouze na nápravách přívěsů a nesmí být instalovány na žádné jiné pozice. Společnost Goodyear nezaručuje a nenese odpovědnost za žádné případné nároky na odškodnění v souvislosti s pneumatikami FRT instalovanými v nesouladu s těmito doporučeními.

Pozice hlavních značek na pneumatikách jsou vyobrazeny

 1. Šířka pneumatiky (mm nebo palce)
 2. Poměr stran SH / SD Radiální konstrukce
 3. (R = radiální)
 4. Průměr ráfku (palce)
 5. Index nosnosti (max. zatížení na pneumatiku – jedna pneumatika)
 6. Index nosnosti (max. zatížení na pneumatiku – dvojmontáž)
 7. Symbol rychlosti
 8. Alternativní indexy nosnosti pro použití při alternativní rychlosti
 9. TWI – ukazatel opotřebení běhounu
 10. Číslo homologace EHS
 11. Kód data (týden, rok)
 12. Výrobní kód DOT
 13. Hlučnost – znamená, že pneumatika vyhovuje předpisům EHS týkajícím se hluku

Pozice značek nákladní pneumatiky

Šířka pneumatiky

Šířka pneumatiky v milimetrech měřená od bočnice k bočnici.

Šířka nákladní pneumatiky

Poměr stran

Jedná se o poměr průřezu pneumatiky k jeho šířce vyjádřený v procentech. Například profilové číslo 70 znamená, že výška pneumatiky představuje 70 % její šířky.

Poměr stran nákladní pneumatiky

Průměr kola

Průměr (výška) kola v palcích.

Průměr kola nákladní pneumatiky

Index nosnosti

Index nosnosti pneumatiky prozrazuje její maximální nosnost. Je důležité zvolit náhradní pneumatiku, která odpovídá doporučením výrobce.

Při výběru nové pneumatiky je třeba společně zvážit jmenovitou nosnost a rychlostní kategorie. Jmenovitou nosnost současné pneumatiky najdete na bočnici, hned vedle průměru.

Index nosnosti nákladní pneumatiky