Kalkulace ceny nákladní dopravy

Marže dopravců působících v nákladní přepravě bývá poměrně nízká. Je proto potřeba už s předstihem zohlednit v obchodním plánu veškeré reálné i potenciální náklady. Výše těchto nákladů je ovlivněna celou řadou faktorů. Jsou to především:

Pořizovací cena vozidla

Pořizovací cena vozidla představuje jeden ze základních prvků cenotvorby. Pořídit si vozidlo může dopravce různými způsoby; nejčastěji se jedná o koupi za vlastní prostředky, finanční či operativní leasing.

Koupě vozidla z vlastních prostředků

V případě koupě vozidla z vlastních zdrojů je zapotřebí stanovit jeho celkový nájezd. Ten je důležitý ke zjištění návratnosti investice.

Finanční leasing

Při pořízení vozidla formou finančního leasingu je potřeba zahrnout do kalkulace leasingové splátky a akontaci. Významnou roli hraje také to, zdali bude vozidla provozováno i po skončení leasingu, a pokud ano, jak dlouho.

Princip fungování finančního leasingu spočívá v tom, že leasingová společnost nejprve zakoupí požadovanou věc za klienta, a jakmile klient splatí částku v dohodnuté výši, přechází daná věc do jeho vlastnictví. Veškeré náklady spojené s údržbou věci však hradí klient po celou dobu, i před nabytím věci.

Operativní leasing

Na rozdíl od finančního leasingu společnost věc za klienta nekupuje, ale pouze mu ji propůjčuje. Jedná se tedy v podstatě o pronájem, kdy dopravce každý měsíc odvádí společnosti určitou částku. Ta je navýšena o poplatky za servis, který leasingová společnost poskytuje. Ve svém vlastním zájmu by se však měl dopravce předem informovat, co vše daný servis zahrnuje a v jakém rozsahu.

Pojištění a daně

Neméně důležitou součástí kalkulace ceny nákladní dopravy jsou položky související s pojištěním a daněmi.

Z hlediska pojištění řadíme mezi ty nejhlavnější položky následující:

 • zákonné pojištění vozidla,
 • havarijní pojištění vozidla,
 • pojištění kabotáže,
 • pojištění CMR,
 • pojištění finanční způsobilosti (v případě nedostačujících aktiv dopravní firmy).

Co se daní týče, je třeba mít na paměti daň silniční.

Mýtné

Další důležitou položkou v celkových nákladech dopravce je mýtné, tedy poplatek, který se vybírá za použití určité cesty, silnice, dálnice, tunelu nebo mostu.

Povinnost hradit mýto se u nás vztahuje na provozovatele a řidiče vozidel nad 3,5 tuny – typicky na kamiony, autobusy, ale i těžší karavany.

Mzdové náklady

Mzdové náklady tvoří jednu z nejvýraznějších složek nákladů každého zaměstnavatele. V tomto případě jsou součástí mzdových nákladů zejména:

 • samotná mzda řidiče,
 • odvody zaměstnavatele za zaměstnance,
 • zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele,
 • cestovní náhrady.

Pohonné hmoty a provozní kapaliny

Vedle mzdových nákladů tvoří významnou položku kalkulace přirozeně také pohonné hmoty. Jejich spotřeba se přitom odvíjí od celé řady faktorů, jako jsou:

 • profil terénu (horizontální i vertikální),
 • hustota zastávek (počet zastavení a rozjezdů),
 • intenzita provozu a s tím související (ne)plynulost jízdy,
 • obsazenost (resp. hmotnost) vozidla,
 • vytápění vozidla v zimním období,
 • způsob jízdy řidiče aj.

Kromě pohonných hmot je potřeba započítat také ceny provozních kapalin, olejů a Ad Blue.

Náklady na opravy a pneumatiky

Dopravce by ve své kalkulaci rozhodně měl zohlednit náklady na opravu a údržbu vozidla a vytvořit si jisté rezervy. Náklady související s opravami a udržováním vozidla lze rozdělit na:

Náklady na opravu a údržbu jsou v počátku samozřejmě nižší a zvyšují se se stoupajícím stářím vozidla.

Vedle nákladů na opravy a údržbu je třeba započítat také náklady na energie a přímý materiál. Typickou položkou řazenou do přímého materiálu jsou pneumatiky. Na jejich spotřebu a výši nákladů mají značný vliv zejména:

 • kvalita pneumatik,
 • kvalita pozemní komunikace,
 • styl jízdy řidiče,
 • rozdílné pneu tahač/návěs, rozdílné pneu na (ne)hnané nápravy aj.

Protektorování nákladních pneumatik

Velice příznivě se do celkové kalkulace nákladů pro dopravce promítá používání protektorů, resp. protektorování nákladních pneumatik. Protektory přinášejí celou řadu výhod:

Ostatní náklady

Do celkové kalkulace samozřejmě může vstupovat i spousta dalších, ať už více či méně častých, nákladů. Jednat se může kupříkladu o následující:

 • sledovací systémy,
 • parkování vozidel,
 • burzy nákladů a spediční systémy,
 • režijní náklady.

Chcete-li dosáhnout slušné výše zisku, cenovou kalkulaci rozhodně nepodceňujte.