UPOZORNĚNÍ NA NOVÝ ZÁKON 542/2020 S. o výrobcích s ukončenou životností se týká skoro každého

Vážení zákazníci,

Rádi bychom Vás upozornili na nový zákon č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který se zabývá také akumulátory a pneumatikami a je platný od 1.1.2021

Hlavní změnou § 99 zákona je – „ODDĚLENÉ UVÁDĚNÍ NÁKLADŮ“, což znamená, že každý, kdo prodává pneumatiky musí na faktuře uvádět odděleně cenu pneumatiky a náklady na zpětný odběr. Výrobce tedy musí na své náklady zajistit zpětný odběr.
Při dalším prodeji to znamená, že je nutné uvádět cenu na daňovém dokladu při prodeji odděleně od ceny pneumatik na zpětný odběr, zpracování ale i další využití (případně odstranění).

Každá pneumatika má jinou hodnotu recyklačního poplatku – závisí na hmotnosti pneumatiky, nákladů na zpětný odběr a podmínkách platných pro daný rok dovozu (uvedení na trh).

Pokud se dováží pneumatiky ze zahraničí stáváte se z hlediska zákona „výrobcem pneumatik“, který uvádí pneumatiku na trh a je potřeba splnit podmínky tohoto zákona buď individuálním systémem nebo vstoupit do kolektivního systému ELTMA.